Sirküler

İş Yeri veya Kanuni Merkez Nakillerine İlişkin Bildirimlerde Değişikliği Konu Alan VUK Genel Tebliği (Sıra No:510) Yayımlandı.

Sirküler

10/15

21.10.2019

Konu:

*İş Yeri veya Kanuni Merkez Nakillerine İlişkin Bildirimlerde Değişikliği Konu Alan VUK Genel Tebliği (Sıra No:510) Yayımlandı.

 

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de 240 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan Tebliğ (Sıra No:510) yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ’de iş yerini veya kanuni merkezini Vergi Usul Kanunu’nun 163 maddesi hükümleri dahilinde nakleden mükelleflerin vergi dairesine yapacakları bildirimlerin değiştirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin özet açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır. 

 

  • Mevcut uygulamada; bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayıp vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulmaktadır.

 

Tebliğ’de yapılan değişiklik ile mükelleflerin adres değişikliğine ilişkin bildirimleri yeni vergi dairesine verilecektir. Tebliğ’in değişmeden önceki halinde bu bildirimler eski vergi dairesine de verilebilmekteydi.

 

Böylece eski ve yeni vergi daireleri arasında ki mükellef kaydı nakilleri işlemlerinde uygulanan idari iç prosedürler önemli ölçüde azaltılmıştır.  

  • Mükelleflerin adres değişikliğine ilişkin dilekçeyi yeni vergi dairesine vermesi üzerine, vergi dairesi tarafından mükellefin bildirdiği yeni iş yeri adresinde yoklama yapılacaktır.
  • Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler dilekçelerini de yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabileceklerdir. Verilen dilekçenin ardından vergi dairesi tarafından bu belgeler nev’i ve sayı itibariyle tespit edilerek tutanak düzenlenecektir.

 

Mükelleflerin bu başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları halinde ise kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir.

 

 

Tebliğ yayımı tarihinden yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.