Sirküler

Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Binde 1 Oranında BSMV Alınmasını Düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

Sirküler

05/03

15.05.2019

KONU :

* Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Binde 1 Oranında BSMV Alınmasını Düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

 

15.05.2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispetinin tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanla Kurulu Kararının eki Karının 1 inci maddesinin (e) bendinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden  binde 1 oranında Banka ve Sigorta Muamele Vergisi alınacaktır. Ancak döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında bu vergi oranı sıfır olarak uygulanacaktır. 

Değişikliğin Karşılaştırmalı Halini İçeren Tablomuz Aşağıda Yer Almaktadır:

 

Eski Hali

Yeni Hali

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1

-/-

aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

 

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 15.05.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.