Sirküler

Lisanslı Depo İşletmelerine Verilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden Bağ-Kur Prim Kesintisi Geçici Süre İle Yapılamayacaktır.

Sirküler

04/10

26.04.2019

KONU :

* Lisanslı Depo İşletmelerine Verilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden Bağ-Kur Prim Kesintisi Geçici Süre İle Yapılamayacaktır.

 

01.03.2013 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ” kapsamında aşağıda belirtilen gerçek  ve tüzel kişiler  tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlüdür:

 

  1. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler,
  2. Kamu iktisadi teşebbüsleri,
  3. Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar),
  4. Ticaret şirketleri,
  5. İş ortaklıkları,
  6. Dernekler,
  7. Vakıflar,
  8. Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,
  9. Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler,
  10. Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı.

 

Tebliğe göre; Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

 

Diğer yandan; 30.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile Tebliğe “Ürün senetlerinin satışı” başlıklı Geçici 3.Madde eklenmiş ve 10.02.2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler çerçevesinde lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 01.01.2015 tarihine kadar kesinti yapılmayacağı hükme bağlanmıştı.

 

Bu tarih, 31.01.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik tebliği ile bu tarih 01.01.2019 değiştirilmişti.

 

Bu defa 16.04.2019 tarih ve 30747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile önceki değişiklik tebliğinde belirlenen 01.01.2019 tarihi 01.01.2024 olarak yeniden değiştirilmiştir.

 

Buna göre, yapılan son değişiklik ile lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 01.01.2024 tarihine kadar 4/b (Bağ-Kur) prim borçları için kesinti yapılmayacaktır.

 

Değişiklik Tebliği, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.