Sirküler

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları %15,9 Oranında Arttırılarak Yeniden Belirlendi.

Sirküler

01/07

02.01.2019

KONU:

* Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları %15,9 Oranında Arttırılarak Yeniden Belirlendi.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na ekli (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2019 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda yer alan taşıtlar için ilan edilen yeniden değerleme oranı (% 15,9) dikkate alınarak belirlenmiş olup, 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 51 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

01.01.2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı tarifeye göre (5. Madde), 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, aynı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirileceklerdir.

Söz konusu Tebliğ 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.