Sirküler

Plastik Poşetlerin Beyanı Başladı.

Sirküler

02/04

05.02.2019

KONU:

 

* Plastik Poşetlerin Beyanı Başladı.

 

Plastik Poşetlerin Beyanı Başladı:

10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış ve bu poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Konu ile ilgili sirkülerlerimiz müşavirliğimiz tarafından 12.12.2018 tarih ve 12/04 sayı ve 04.01.2019 tarih ve 01/17 sayı ile yayımlanmıştı.

Bu defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde, plastik poşetlerin beyanının yerine getirilebilmesi için gerekli olan bildirim sistemi, beyanname verilmesine ilişkin kılavuzlar ve uygulamaya yönelik hesaplama ve açıklamaları içeren sık sorulan sorular yayımlanmıştır. 

Geri kazanım katılım payına ilişkin beyannamenin, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi izleyen ayın onbeşine kadar beyan edilmesi, hesaplanan pay tutarının ise beyanı izleyen ikinci ayın son gününe kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Buna göre Ocak 2019 ayına ilişkin beyannamenin 15 Şubat 2019 tarihine kadar verilmesi, hesaplanan pay tutarının da 30 Nisan 2019'a kadar ödenmesi gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sistemine aşağıda yer alan link üzerinden ulaşılabilecektir.

 

Plastik Poşet Beyanı

 

Saygılarımızla.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.