Sirküler

Şirketlerin 2019 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem KGK Tarafından Kullanıma Açıldı.

Sirküler

10/04

04.10.2019

Konu:

* Şirketlerin 2019 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem KGK Tarafından Kullanıma Açıldı.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 03.10.2019 tarihinde yayımlanan duyuru da ; şirketlerin, 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca, 2019 yılında bağımsız denetime tabi olup olmadıklarını sorgulayabilecekleri sistemin kullanıma açıldığı belirtilmiştir.

Yapılacak sorgulamalar, şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları göstermekte olup, hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmemiştir. Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesi o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmamaktadır.

 

Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

 

Söz konusu duyuruya aşağıda yer alan link üzerinden erişim sağlanabilecektir.

 

DUYURU

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.