Sirküler

Uçak ve Helikopterlerde Amortisman Oranını Belirleyen VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Sirküler

03/05

11.03.2019

KONU:

*Uçak ve Helikopterlerde Amortisman Oranını Belirleyen VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

 

UÇAK VE HELİKOPTERLERDE AMORTİSMAN ORANINI BELİRLEYEN VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI:

 

09.03.2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:506) ile uçak , uçak simülatörleri ve helikopterlerde amortisman oranı yeniden belirlenmiştir.

Değişiklik sonrasında amortisman listesinin ilgili bölümünün karşılaştırmalı haline aşağıda yer verilmiştir.

 

Eski Hali

 

Yeni Hali

No.

Amortismana Tabi

İktisadi Kıymet

Faydalı Ömür

(Yıl)

Normal

Amortisman

Oranı

 

No.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

6.12.

 

Uçak ve helikopterler

10

10%

 

6.12.

 

Uçak ve helikopterler

 

 

 

6.12.1.

Uçak simülatörleri

10

10%

 

 

6.12.1.

Uçaklar ve uçak simülatörleri

25

4%

 

 

 

 

 

 

 

6.12.2.

Helikopterler

10

10%

                       

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.