Sirküler

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5 lik Vergi İndirimi Tutarına İlişkin Sorgulama Ekranı Açılmıştır.

Sirküler

03/06

11.03.2019

KONU:

*Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5 lik Vergi İndirimi Tutarına İlişkin Sorgulama Ekranı Açılmıştır.

 

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE TANINAN %5 LİK VERGİ İNDİRİMİ TUTARINA İLİŞKİN SORGULAMA EKRANI AÇILMIŞTIR:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde 08.03.2019 tarihinde yayımladığı duyuruda;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi hükümlerine göre vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi (%5) müessesesinden anılan maddede sayılan şartları taşıyan mükelleflerin beyannamelerini vermeden önce ilgili kanun maddesi karşısındaki durumlarını sorgulayabilmeleri amacıyla https://ivd.gib.gov.tr adresindeki İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan "Sorgulamalar" sekmesi altında gelir vergisi mükelleflerinin kullanımına açıldığı bildirilmiştir.

Ayrıca aynı duyuruda; Kurumlar vergisi mükellefleri için söz konusu sorgulama ekranının beyan dönemi başlamadan önce (1 Nisan) kullanıma açılacağı belirtilmiştir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.