Sirküler

Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %13,75 Olarak Yeniden Belirlendi.

 

Sirküler

12/06

                                                                                                                                                                                                          23.12.2019

 

Konu:

* Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %13,75 Olarak Yeniden Belirlendi.

 

21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile; 

- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %12,75,

- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %13,75 olarak yeniden tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar Tebliğin yayımı tarihi olan 21.12.2019’da yürürlüğe girmiştir.

238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; mükelleflerin dönem sonlarında alacak ve borç senetleri için yapacakları reeskont işlemlerinde T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avans işlemleri için belirlediği faiz oranını esas almaları ve iç iskonto yöntemini uygulamaları gerekmektedir. 

64 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince vadeli çekler de reeskont uygulamasında alacak ve borç senedi olarak değerlendirilmektedir.

Buna göre; Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285 inci maddelerine göre alacak ve borç senetleri için yapılacak reeskont işlemlerinde (senette faiz oranı yazılı değil ise) %13,75 oranı dikkate alınacaktır.

11.10.2019 (dahil)-20.12.2019 (dahil) tarihleri arasında uygulanacak oran ise %18,25 dir.

21.12.2019 tarihinden sonra (bu tarih dahil) yapılacak reeskont işlemlerinde ki oran ise  %13,75 dir.

Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacak senetlerinin reeskontunda ise, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme gününde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

 Banka, banker ve sigorta şirketlerinde diğer mükelleflerden farklı olarak reeskont işlemi zorunludur.

Söz Konusu Tebliğ aşağıda yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

21 Aralık 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı: 30985

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 13,75 olarak tespit edilmiştir.

 

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 
 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.