Sirküler

Yeniden Değerleme Oranı 2019 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin % 8,84 Olarak Tespit Edilmiştir.

Sirküler

07/05

05.07.2019

KONU:

*Yeniden Değerleme Oranı 2019 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin % 8,84 Olarak Tespit Edilmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 04.07.2019 tarih ve 52 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile yeniden değerleme oranı 2019 yılı 2. Geçici Vergi Döneminde % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.  

 

Söz konusu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

Tarih: 04/07/2019

Sayı: KVK-52 / 2019-2 / Yatırım İndirimi - 38

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 52

  

Konusu       

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi    

:

…/07/2019

Sayısı   

:

KVK-52 / 2019-2 / Yatırım İndirimi – 38

İlgili olduğu maddeler           

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

                            

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.

 

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkan V.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.