Sirküler

2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı. (Revize)

 

Sirküler

03/04

04.03.2020

Konu:

*2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı.

 

2019 Yılına ilişkin Gelir Vergisi Beyanname verme dönemi 1 Mart 2020 tarihinde başladı.

  • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2019 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 31 Mart 2020 Salı akşamına kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
  • Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfası (www.gib.gov.tr ) üzerinden ulaşılabilir.

Hesaplanan Gelir Vergisinin 2020 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 maddesinde (Gelir Vergisi Tarifesi) değişikliğe gidilmiş ve yeni tarife 01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere (ücret gelirleri hariç) uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2019 yılında ücret gelirleri dışındaki gelirlere uygulanacak yeni tarife aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

 

Gelir Vergisi Tarife

18.000 TL’ye kadar

15%

 

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası 

20%

 

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası

27%

 

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası

35%

 

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL, fazlası

40%

 

 

2019 yılına ilişkin verilecek gelir vergisi beyannamelerinde serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı vb. gelirleri bulunanlar yukarıda yer alan yeni tarifeye tabi olacaklardır.

 

7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisine eklenen Geçici 91 inci madde ile 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine ise 7194 sayılı kanun öncesi aşağıda yer alan tarife uygulanacaktır.

 

Gelir Vergisi Tarife

18.000 TL’ye kadar

15%

 

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası 

20%

 

148.000 TL’nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

27%

 

148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası

35%

 

 

Ücret geliri dışındaki gelirlere farklı tarife ve vergi oranlarının uygulanmasının temel vergilendirme ilkeleri olan; yasaların geriye yürümezliği, belirlilik ve hukuka güven ilkeleri kapsamında Anayasa’ya aykırı olduğu görüşündeyiz.

Bu sebeple 2019 yılı gelir vergisi beyanları ihtirazi kayıtla verilerek dava açılma yoluna gidilebileceğini siz değerli iş ortaklarımıza önemle hatırlatırız.

İhtirazi kayıtla verilen beyannameye karşı tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılması gerekmektedir.  

Örnek olarak hazırlanan ihtirazi kayıt dilekçesine sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Gelir unsurlarının yer aldığı rehber ve broşürler ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmış olup, söz konusu rehber ve broşürlere aşağıda yer alan link üzerinde ulaşım sağlanabilecektir.

 

2019 Gelir Vergisi Rehber ve Broşürleri

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.