Sirküler

2020 Yılı Sonuna Kadar Satışa Tabi Plastik Poşet Ücreti Vergiler Dahil 25 kuruş Olarak Uygulanacaktır.

Sirküler

01/21

20.01.2020

Konu:

* 2020 Yılı Sonuna Kadar Satışa Tabi Plastik Poşet Ücreti Vergiler Dahil 25 kuruş Olarak Uygulanacaktır.

 

10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmıştı.

31.12.2019 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı makam oluru ile 01.01.2020 tarihinden başlayarak 2020 yılı sonuna kadar satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olacaktır.

Böylece söz ücrette 2020 yılı için herhangi bir artış yapılmamış olup, poşet satışlarında bu tutardan daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamayacaktır. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.