Sirküler

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER

11/03

17.11.2020

KONU:

* 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan Kanunda özet olarak;

  • Kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına,
  • Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında düzenleme yapılmasına,
  • Varlık Barışı düzenlemelerine,
  • İstihdamın teşvik edilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Söz konusu kanun kapsamına aşağıda yer alan alacaklar ve işlemler dahil değildir:

  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar
  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler
  • Matrah ve vergi artırımı
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

Ayrıca kesinleşmiş alacakların yapılandırılması kapsamına, 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla Vergi Usul Kanunu’nun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler girmemektedir.

 

Söz konusu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelere ilişkin ayrıntılı sirkülerimiz ayrıca paylaşılacak olup Kanunun tam metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.