Sirküler

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.

Sirküler

04/25

24.04.2020

Konu:

* Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere 7226 Sayılı Kanun ile Asgari Ücret desteği 2020 yılı için yeniden getirilmiş ve 5510 Sayılı Kanun’un 4/a bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2020 yılı içinde ilk defa Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmesine imkân tanınmıştı.

Söz konusu Kanun maddesinin hükmüne ilişkin açıklamalarımıza 26.03.2020 tarih ve 03/26 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.

Bu defa SGK tarafından 21.04.2020 tarihinde Asgari Ücret Desteği’ nin uygulamasına ilişkin yürütülecek işlemleri açıklayan Genelge yayımlanmıştır.  

Asgari Ücret Desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup; genelgede belirtilen şartları taşıyan işverenler destekten yararlanabilecektir.

Söz konusu Genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.