Sirküler

Bazı Mobilya Teslimleri ile Yumurta ve Balık Teslimlerindeki KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

Sirküler

01/09

06.01.2020

Konu:

* Bazı Mobilya Teslimleri ile Yumurta ve Balık Teslimlerindeki KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

 

02.01.2020 tarihli ve 30996 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın (I) sayılı listenin (söz konusu listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı %1’dir.)  3 üncü sırasının sonuna “Tavuk Yumurtası” ibaresi eklenmiştir.

  • Balık teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1’e indirilmiştir.

KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın (I) sayılı listenin 6 ıncı sırasının karşılaştırmalı haline aşağıda yer verilmiştir.

Eski Hali

Yeni Hali

(I) Sayılı Liste

(I) Sayılı Liste

6-İlgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,

6-İlgili mevzuata göre; toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine teslimi,

 

  • 1994 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan GTİP  numaraları  itibarıyla  belirlenmiş  mobilya  ürünlerine  ilişkin teslimlerde katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirilmiştir. GTİP numaraları belirlenen mobilyalar ilgili kararın 3 üncü maddesinde yer almaktadır.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 02.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.