Sirküler

Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

Sirküler

07/02

06.07.2020

Konu:

* Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

 

23.06.2020 tarih ve 31164 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerle, özel bina inşatlarında kullanılan asgari işçilik oranlarında güncelleme yapılmıştır. Gerek ihale konusu işlerde gerekse de özel bina inşaatlarında, Sosyal Güvenlik Kurumu ’na bildirilmesi gereken işçilik miktarının hesaplanmasında bu oranların kullanılması gerekmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ 23.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirklerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.