Sirküler

Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Cumhurbaşkanı Tarafından Başlatılan Yardım Kampanyasına Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirim Konusu Yapılması

Sirküler

04/08

06.04.2020

Konu:

* Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Cumhurbaşkanı Tarafından Başlatılan Yardım Kampanyasına Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirim Konusu Yapılması

 

Cumhurbaşkanı tarafından milli dayanışma kapsamında yardım kampanyası başlatılmış ve kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıfbank Katılım Bankası ve Halkbank nezdinde yardım hesapları açılmıştır. Ayrıca söz konusu kampanyaya SMS yoluyla da katılımın sağlanması imkanı mevcuttur.

COVİD-19 Bağış Hesap Numaraları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinde de yayınlanmış olup kampanyanın koordinatörlüğü söz konusu Bakanlık tarafından yürütülmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/e maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/10 maddesi hükümleri gereğince Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamesinde bildirilen kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir.

Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.

Söz konusu yardım kampanyasına yapılan bağışlar sadece ilgili dönem kazancından indirim konusu (kurum kazancı ile sınırlı olmak üzere) konusu yapılabilecektir.

Yardım kampanyasının başlatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından Karar yayımlanmamakla beraber Cumhurbaşkanı tarafından kabine toplantısı sonrasında yapılan ulusa sesleniş konuşmasında söz konusu kampanyanın başlatıldığı ilan edilmiştir.

 

Yardım Kampanyası ilanına aşağıda yer alan link üzerinden erişim sağlanabilecektir.

 

KAMPANYA

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.