Sirküler

Covid-19 Kapsamında Ödeme Süreleri Ertelenen Sigorta Primlerinin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesine İlişkin Genel Yazı Yayımlandı.

Sirküler

11/02

05.11.2020

Konu:

* Covid-19 Kapsamında Ödeme Süreleri Ertelenen Sigorta Primlerinin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesine İlişkin Genel Yazı Yayımlandı.

 

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 04.11.2020 tarih ve 13263845 sayılı genel yazıda Covid-19 kapsamında Mart/2020, Nisan/2020 ve Mayıs/2020 aylarına ilişkin ertelenen sigorta primlerinin işverenlerin Katma Değer Vergisi iade alacağından mahsubuna ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Buna göre ertelenen söz konusu ödemelerin işverenler tarafından katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmek istenmesi halinde;

-02.11.2020 tarihine  (31.10.2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mart ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 23. 11.2020 tarihi ( 22.11.2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),

-30.11.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Nisan ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 21.12.2020 tarihi (20.12.2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),

-31.12.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 20.01.2021 tarihi, olarak dikkate alınacağından,

sigorta primlerini katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödeyecek olan işverenler için yukarıda belirtilen tarihler itibariyle Kurum hesaplarına geçmiş  olan ödemeler bakımından ödemenin yasal süresi içinde yapıldığı kabul edilecektir.

 

Diğer taraftan, mahsup edilecek katma değer vergisi iade alacağının ertelenmiş olan aya ilişkin prim borcu ile cari aya ait prim borcu toplamından az olması halinde, öncelikle ertelenmiş aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacak, kalan tutar olması halinde cari aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacaktır.

 

Söz konusu gelen yazı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.