Sirküler

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar Yayımlandı.

Sirküler

06/06

10.06.2020

Konu :

* Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar Yayımlandı.

 

09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2641 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkinda Karar” yayımlanmıştır.

Karara göre, döviz kazandırıcı hizmet sektöründe yer alan

Türkiye’de yerleşik sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık, lojistik, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar ile bu sektörlerdeki işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin destekleme ve fiyat istikrar fonundan destek verilecektir.

Destek unsurları:

Karar kapsamındaki destek unsurları aşağıdaki gibi olup bu unsurların tanımlarına yine ilgili Karar’da yer verilmiştir.

a. Sanal Ticaret Heyetlerinin Desteklenmesi:

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenecektir.

b. Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi:

Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara, karar kapsamında hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve işbirliği kuruluşlarının iştirak etmelerini sağlamak üzere, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenecektir.

c. Sanal Fuar Organizasyonu Desteği:

Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD dolarına kadar desteklenecektir.

Destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destekı bapvuru süreleri ve uygulamaya dair usul ve esaslar yayımlnacak genelge ile belirlenecektir.

 

Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.