Sirküler

e-Defter Dosyaları İle Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Zorunluluğu Kapsamında e-Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu Yayımlandı.

Sirküler

04/12

08.04.2020

Konu:

* e-Defter Dosyaları İle Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Zorunluluğu Kapsamında e-Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere Elektronik Defter (E-Defter) Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapan Tebliğ (Sıra No:3) yayımlanmış ve yayımlanan Tebliğ’de daha önceki düzenlemelere yer verilmekle beraber yeni esasları da içeren birtakım değişikliklere de yer verilmişti.

Söz konusu değişikliklere yer verdiğimiz sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından 21.10.2019 tarih ve 10/14 sayı ile yayımlanmıştı.

Değişiklik Tebliği ile yapılan düzenlemelerden biri e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde Gelir İdaresi Başkanlığından bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesine yönelikti.

 

Tebliğ’de Başkanlık tarafından izin verilen özel entegratörler tarafından verilecek saklama hizmeti ile bu hizmetten faydalanan mükelleflerin uyacakları usul ve esaslara edefter.gov.tr  adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu” nda yer verileceği açıklanmıştı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın edefter.gov.tr internet sayfasında 03.04.2020 tarihi de yayımlanan duyuruda söz konusu kılavuzun yayımlandığı belirtilmiştir.

 

Özellikle belirtmek isteriz ki e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işleminin Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi, mükelleflerin asıl e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır.

 

Bu çerçevede mükelleflere ait e-defter ve berat dosyalarının idareye ibrazı öncelikle ilgili mükelleften yazılı olarak istenecektir. Eğer ibraz görevi yerine getirilmezse saklama hizmetini veren özel entegratörden Başkanlık aracılığı ile ya da muhafaza işleminin Başkanlık sistemlerinde yapılması halinde ise Başkanlıktan, resmi yazılı talepte bulunularak ilgili e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının ibrazı istenebilecektir.

 

 

Söz konusu kılavuza sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.