Sirküler

Finansal Faaliyette Bulunan Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranının %0 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

Sirküler

08/06

10.08.2020

Konu: 

* Finansal Faaliyette Bulunan Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranının %0 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

08.08.2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispetinin tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanla Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Değişiklik sonrasında 98/11591 sayılı BKK’ nın (e) bendi kapsamında kambiyo muamelelerinde uygulanacak BSMV oranları aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur.

Eski Hali

Yeni Hali

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde 1 (%1)

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde 1 (%1)

aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları

-/-

6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları

 

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.