Sirküler

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Kılavuz Yayımlandı.

Sirküler

02/09

19.02.2020

 

Konu:

* Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Kılavuz Yayımlandı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde yayımladığı duyurulara; Çevre Kanununun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine yönelik olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi güncellenerek uygulamaya açıldığı belirtilmiştir.

 

Ayrıca aynı duyuruda “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu” da yayımlanmıştır.

Beyannameyi vermesi gereken mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

 

 

“Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu” sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.