Sirküler

Hava Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerindeki KDV Oranının Geçici Süre ile %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

Sirküler

03/13

22.03.2020

Konu :

* Hava Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerindeki KDV Oranının Geçici Süre ile %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına aşağıda yer verilen Geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 5- (1) Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değer vergisi oranı uygulanır.”

Eklenen madde ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde uygulanan KDV oranı 01.04.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 olarak uygulanacaktır.

 

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.