Sirküler

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı.

Sirküler

06/07

10.06.2020

Konu :

* İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı.

 

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında 2635 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Karara göre, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile ar-ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin ihracatının ve hizmet gelirlerinin arttırılması amacıyla ihtisas serbest bölgelerinde faaliyet gösteren ruhsat sahibi ve bölgede belli bir işyeri olan gerçek ve tüzel kişiler ile bölge işleticilerin gerçekleştirdikleri giderlerin belli bir kısmı destekleme ve fiyat istikrar fonundan karşılanacaktır.

 

Destek Kapsamı:

İhtisas serbest bölgelerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere sağlanacak desteklerin kapsamı aşağıdaki gibidir.

a) Kullanıcıların bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları,

b) Kullanıcıların bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları desteklenecektir.

Kullanıcılar yukarıda yer verilen destek unsurlarından ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5’er yıl süresince faydalanabilecektir.

Bölge işleticilerinin ise;

Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında, desteklenecektir.

Karar kapsamında faaliyet ruhsatı alan ve ihtisas serbest bölgesinde belli bir iş yeri bulunan gerçek veya tüzel kişilere ilişkin kriterler ile destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, incelemeci kuruluşun belirlenmesi ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile belirlenecektir.

 

Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.