Sirküler

Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Hesaplaması Gereken Bsmv Oranını Binde 2 Ye Düşüren Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Sirküler

09/08

30.09.2020

Konu:

Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Hesaplaması Gereken Bsmv Oranını Binde 2 Ye Düşüren Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

 

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispetinin tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanla Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden yüzde 1 oranında uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi binde 2’ye düşürülmüştür.

Eski kararda olduğu gibi yeni kararda da, bazı kambiyo muamelelerinde BSMV’ nin, %0 olarak uygulanmasına devam edilecektir.

Değişiklik sonrasında kambiyo muamelelerinde uygulanacak BSMV oranları aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur.

 

Madde 1- Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 2  (% 0,2)

aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları

6)  Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,

 

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekide yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.