Sirküler

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “KGK” tarafından COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında Kurum’a Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.

Sirküler

03/18

23.03.2020

KONU:

* KGK'ya Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “KGK” tarafından COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında Kurum’a yapılacak olan bildirimlerin ertelenmesi ile ilgili olarak şu hususlar belirlenmiştir:

Bu kapsamda KGK’ya yapılacak olan bildirimlerden aşağıdaki kapsamda yer alanlar 31/05/2020 tarihine kadar ertelenmiştir:

 

  • İmza/düzenlenme/gerçekleşme tarihine bağlı olarak bu tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde yapılması gereken bildirimlerden (sözleşme bildirimi, mesleki sorumluluk sigortası bildirimi, sözleşme feshi bildirimi, daha önce yapılan bildirimlerde meydana gelen değişikliklerin bildirimi vb.) son bildirim tarihi 31/05/2020’den önceye denk gelen bildirimlerin 31/05/2020 tarihine kadar,
  • Zamanı kesin bir şekilde düzenlenen (gelir bildirimi, şeffaflık raporu bildirimi vb.) bildirimlerin ise 31/05/2020 tarihine kadar,

 

Duyurunun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/4653/Kurumumuza-Yap%C4%B1lacak-Bildirimlere-I%CC%87lis%CC%A7kin-Su%CC%88relerin-Ertelenmesi-Hakk%C4%B1nda-Duyuru

 

Yürürlükteki sürelerin takibi için Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin tam metnine sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.