Sirküler

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. 27.10.2020

Sirküler

10/07

27.10.2020

Konu:

* Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

27.10.2020 tarih ve 31287sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği:

Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 2706, 2810 ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılmıştı.

Bu defa yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma süresi 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden başlamak üzere 2 ay (31.12.2020 tarihine kadar) daha uzatılmıştır.

 

Söz konusu Kararlar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.