Sirküler

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

Sirküler

06/13

30.06.2020

Konu:

* Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Yayımlanan Karar uyarınca; 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 30.06.2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.07.2020 tarihinden itibaren, 30.06.2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay uzatılmıştır.

Süre uzatımı için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmayacaktır. Ayrıca kısa çalışma ödeneği, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları sağlamak kaydıyla geçerli olacaktır.

Ayrıca Covid-19 nedeniyle yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceğine aynı Karada yer verilmiştir.

Söz konusu Karar 30.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.