Sirküler

Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle SGK Prim Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayımlandı.

Sirküler

04/03

03.04.2020

Konu:

* Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle SGK Prim Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayımlandı.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sitesinde 02.04.2020 tarihinde Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.

Yayımlanan duyuruda; 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:

 

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,

Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

 • Alışveriş merkezleri dahil perakende,
 • Sağlık hizmetleri,
 • Mobilya imalatı,
 • Demir çelik ve metal sanayii,
 • Madencilik ve taş ocakçılığı,
 • Bina inşaat hizmetleri,
 • Endüstriyel mutfak imalatı,
 • Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
 • Araç kiralama,
 • Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
 • Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,
 • Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
 • Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
 • Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,
 • Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,
 • Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

✓ Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait,

İşyerlerinde 4/(a) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin;

 

- 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, (31.10.2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) 02.11.2020 tarihine,

- 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30.11.2020 tarihine,

- 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.12.2020 tarihine ertelenmiştir.

Erteleme Takvimi aşağıda yer almakta olup duyuruda, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmediği belirtilmiş ve bahsi geçen bilgi, belge ve beyannameler için cari usul ve sürelere göre işlem yapılacağı açıklanmıştır.

 

Bildirge Dönemi

Bildirge Verme Süresi

Yeni Ödeme Süresi

Mart/2020 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

24.04.2020

02.11.2020

Nisan/2020 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

27.05.2020

30.11.2020

Mayıs/2020 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

23.06.2020

31.12.2020

 

Ayrıca Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/(b) kapsamında (BAĞ-KUR) sigortalı olanlardan;

Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

Tarımsal faaliyette bulunanlar ile

Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından, prim ödeme süreleri de yukarıda belirtilen tarihler arasına ertelenmiştir.

Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/(b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

22.03.2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,

Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin, mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri,

Sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir.

 

Duyuruda, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmediği belirtilmiş olup bahsi geçen bilgi, belge ve beyannameler için cari usul ve sürelere göre işlem yapılacağı açıklanmıştır.

 

Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.