Sirküler

Mücbir Sebep Takvimi

Sirküler

03/27

27.03.2020

Konu:

* Mücbir Sebep Takvimi

 

İş bu sirkülerimizde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 23.03.2020 tarih ve VUK-126/2020-5 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 24.03.2020 tarihinde yayımlanan 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemeleri uyarınca yeniden düzenlenen bazı beyannamelerin beyan ve ödeme tarihlerinin özetine toplu olarak yer verilmiştir.

Söz konusu sirküler ile Tebliğ müşavirliğimiz tarafından daha önceki sirkülerlerimizde duyurulmuştu.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yerine getirilmesi gereken bazı mükellef ödevlerinden erteleme konusu edilenler, 25.03.2020 tarihli ve 03/24 sayılı sirkülerimizde belirttiğimiz üzere tüm mükellef gruplarına değil, sadece 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinde belirtilen mükellef gruplarına sağlanmıştır.

Tebliğ’de belirtilen mükellefler için mücbir sebep hali malum olduğundan mükelleflerin mücbir sebebin ispatı hususunda -ilgili Tebliğ’de yer alan koşulların sağlanması şartıyla- herhangi bir çaba göstermelerine gerek bulunmamaktadır.

Bunlar dışında olup vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla belirlenen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin tüm vergi ödevleri mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

Özellikle belirtmek isteriz ki; yukarıda açıklanan mükellef grupları dışında kalan mükelleflerin durumdan yararlanabilmeleri için mücbir sebep hallerini ispat ve tevsik külfetine katlanmaları gerekmektedir.

Beyanname Ödevlerine İlişkin Özet Tablo aşağıda sunulmuştur:

 

Vergi Ödevi Mart Ayı

Beyanname Türü

Yasal Beyanname / Bildirim Verme Süresi

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Verme Süresi

Uzatılan Ödeme Tarihi

Mart 2020

2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

31.03.2020

31.03.2020-İlk Taksit

30.04.2020

30.04.2020-İlk Taksit

2020/Şubat KDV Beyannameleri

26.03.2020

26.03.2020

24.04.2020

24.04.2020

2020/Şubat Ba/Bs Bildirimleri

31.03.2020

-/-

30.04.2020

-/-

2020/Şubat Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26.03.2020

26.03.2020

-/-

-/-

2020/Şubat Muhtasar Beyannamesi Beyanı ve Ödemesi

26.03.2020

26.03.2020

-/-

-/-

Gelir Vergisi Mükellefleri 2019/Aralık Defter Beratı Yükleme Süresi

31.03.2020

-/-

30.04.2020

-/-

Vergi Ödevi Nisan Ayı

Beyanname Türü

Yasal Beyanname / Bildirim Verme Süresi

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Verme Süresi

Uzatılan Ödeme Tarihi

Nisan 2020

2020/Mart KDV Beyannameleri

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

2020/Mart Ba/Bs Bildirimleri

30.04.2020

-/-

27.07.2020

-/-

2020/Mart Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

27.04.2020

27.04.2020

-/-

-/-

2020/Mart Muhtasar Beyannamesi Beyanı ve Ödemesi

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

Kurumlar Vergisi Mükellefleri 2019/Aralık Defter Beratı Yükleme Süresi

30.04.2020

-/-

27.07.2020

-/-

2020/Ocak Defter Beratı Yükleme Süresi

30.04.2020

-/-

27.07.2020

-/-

2019 Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi

30.04.2020

30.04.2020

-/-

-/-

 

 

 

 

 

Vergi Ödevi Mayıs Ayı

Beyanname Türü

Yasal Beyanname / Bildirim Verme Süresi

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Verme Süresi

Uzatılan Ödeme Tarihi

Mayıs 2020

2020/Nisan KDV Beyannameleri

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

2020/Nisan Ba/Bs Bildirimleri

1.06.2020

-/-

27.07.2020

-/-

2020/Nisan Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

27.05.2020

27.05.2020

-/-

-/-

2020/Nisan Muhtasar Beyannamesi Beyanı ve Ödemesi

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

2020/Şubat Defter Beratı Yükleme Süresi

1.06.2020

-/-

27.07.2020

-/-

Vergi Ödevi Haziran Ayı

Beyanname Türü

Yasal Beyanname / Bildirim Verme Süresi

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Verme Süresi

Uzatılan Ödeme Tarihi

Haziran 2020

2020/Mayıs KDV Beyannameleri

26.06.2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

2020/Mayıs Ba/Bs Bildirimleri

30.06.2020

-/-

27.07.2020

-/-

2020/Mayıs Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26.06.2020

26.06.2020

-/-

-/-

2020/Mayıs Muhtasar Beyannamesi Beyanı ve Ödemesi

26.06.2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

2020/Mart Defter Beratı Yükleme Süresi

30.06.2020

-/-

27.07.2020

-/-

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.