Sirküler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Yayımlandı.

Sirküler

01/23

23.01.2020

Konu:

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 13.01.2020 tarih ve 122 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile; beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükellefler/işverenlere sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilme imkanı tanınmıştı.

Ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edebileceklerdi.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html internet adresinde söz konusu 1003A ve 1003B Beyannameleri için düzenleme kılavuzları ve sıkça sorulan sorular çalışması yayınlamıştır.

 

Söz konusu kılavuzlar ile sık sorulan sorulara aşağıda yer alan link üzerinden erişim sağlanabilecektir.

 

Muhtasar ve pirim Hizmet Beyannamesi

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.