Sirküler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.

Sirküler

01/18

15.01.2020

Konu:

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinden itibaren tüm iller için uygulamaya geçecek olup pilot iller kabul edilen illerde (Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı) uygulama zaten başlamıştı.

Ayrıca uygulamaya ilişkin 1 Sıra No’lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği yayımlanmış ve bu tebliğde söz konusu beyannamenin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmişti. Bununla beraber Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak tereddütlerin oluşmasına yol açmıştı.

Bu tereddütlerin giderilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13.01.2020 tarih ve 122 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri yayımlanmıştır.

 

Yayımlanan sirkülere ilişkin özet açıklamalarımız aşağıdadır:

  • Vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
  • Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir.
  • Ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.
  • 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, daha önce elektronik ortamda beyanname göndermek üzere aldıkları mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan beyannamelerini eskiden olduğu gibi elektronik ortamda gönderebilecek ve görüntüleyebilecektir.
  • Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükellefler/işverenler 122 sayılı VUK sirküleri ekinde yer alan (Ek-1) i doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.
  • 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerden merkez işyeri haricinde şubesi/şubeleri bulunanların, şubelerine ait 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre talep etmeleri halinde şube/şubeler için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

 

Söz konusu Vergi Usul Kanunu sirküleri, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla. 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.