Sirküler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.

Sirküler

08/07

10.08.2020

 

Konu :

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) sonrasında, Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılacaktır.

Bu kapsamda daha önce uygulamaya geçen pilot illerde (Kırşehir, Amasya, Çankırı, Bartın, Bursa, Eskişehir ve Konya) tepit edilen hatalara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi’nde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin duyuru yayımlanmıştır. 

 

 

Yayımlanan duyuruya sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.