Sirküler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi, Pilot İller Hariç, 01.07.2020 Olarak Yeniden Belirlendi.

 

Sirküler

04/07

06.04.2020

 

Konu :

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi, Pilot İller Hariç, 01.07.2020 Olarak Yeniden Belirlendi.

 

04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) ile genel uygulamaya başlama tarihi 01.07.2020 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Bilindiği üzere Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için söz konusu uygulama daha önce başlamıştı.

 

İlgili Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.