Sirküler

Sermaye Piyasasına Sunulacak Finansal Tabloların Bildirim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

Sirküler

03/19

23.03.2020

Konu:

* Sermaye Piyasasına Sunulacak Finansal Tabloların Bildirim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.03.2020 tarihinde yayımlanan duyuruda diğer bildirim ve uygulamaların yanı sıra, sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin 01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin ilgili mevzuatta belirlenen sürelere 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilmesine imkan sağlandığına karar verildiği belirtilmiştir.

 

Duyurunun tam metnine sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.