Sirküler

Sermaye Şirketlerine Ait Kârların Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Süreyi 3 Ay Uzatan Karar Yayımlandı.

Sirküler

09/06

18.09.2020

KONU:

* Sermaye Şirketlerine Ait Kârların Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Süreyi 3 Ay Uzatan Karar Yayımlandı.

 

 

Sermaye Şirketlerine Ait Kârların Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Süreyi 3 Ay Uzatan Karar Yayımlandı:

 

Bilindiği üzere 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) Geçici 13’üncü madde eklenmiş ve eklenen madde ile sermaye şirketlerinde (Anonim Şirket, Limited Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket) kâr dağıtımına sınırlama getirilmişti.

Getirilen sınırlamaya ile, sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârlarının yalnızca %25’ine kadarını dağıtıma konu edebilecek ve yine bu tarihe kadar dönem kârının haricinde geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecekti.

İlgili Kanun ve Tebliğ düzenlemesinin açıklamalarına yer verdiğimiz sirkülerimiz 18.05.2020 tarih ve 05/09 no ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

Türk Ticaret Kanunu’nun mezkûr maddesinde yer alan süreyi üç ay uzatmaya Cumhurbaşkanının yetkisi olup tanınan bu yetki çerçevesinde 18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sermaye şirketlerine ait kârların dağıtımına ilişkin sınırlamanın süresi, 3 ay (31.12.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Söz konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.