Sirküler

Servis taşımacılığı ve kira ödemelerinde KDV oranı ile işyeri kiralarında gelir vergisi tevkifat oranı hakkında vergi idaresi görüşü.

Sirküler

08/09

26.08.2020

Konu :

*  Servis taşımacılığı ve kira ödemelerinde KDV oranı ile işyeri kiralarında gelir vergisi tevkifat oranı hakkında vergi idaresi görüşü.

 

KDV Oranı Hakkında:

Bilindiği üzere; 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; işyeri kiraları ve yolcu taşımacılığı hizmetlerinin de aralarında bulunduğu bazı teslim ve hizmetlerin 31 Temmuz – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere KDV oranları indirilmişti. (04.08.2020 tarih ve 08/02 sayılı sirkülerimizle duyuruldu.)

Buna göre;  yolcu taşımacılığı ve işyeri kiralarına sözkonusu tarihler arasında % 18 değil, % 8 KDV oranı uygulanacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın TURMOB’a göndermiş olduğu ve sirkülerimiz ekinde yer alan 20 Ağustos 2020 tarihli yazıda konuyla ilgili olarak belirtilen aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Servis taşımacılığı hizmetleri de yolcu taşımacılığı kapsamında % 8 KDV oranına dahildir.

31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen bu hizmetlere yıl sonuna kadar %8 oranında KDV uygulanması, Temmuz ayında gerçekleşen yolcu taşımacılığı hizmetlerine yönelik düzenlenecek faturalarda ise 1-30 Temmuz 2020 tarihlerinde verilen hizmetlere genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.  Buna göre; Temmuz ayı için; sadece 31 Temmuzda verilen servis taşımacılığı % 8 KDV kapsamına girmektedir.

Temmuz ayına ait işyeri kiralama hizmetleri, 1-30 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki dönem için genel oranda (%18), 31 Temmuz 2020 tarihi için %8 oranında KDV'yetabidir.

GÖRÜŞÜMÜZ: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Temmuz ayına ilişkin olarak yukarıda belirttiği görüşlere katılmıyoruz.  Ancak; vergi idaresinin görüşü doğrultusunda işlem yapılmaması halinde cezalı tarhiyat ile muhatap olunması muhtemeldir.  Hizmet alıcısı firma açısından da müteselsil sorumluluk nedeniyle risk oluşabilir. Diğer taraftan; firmalar kendilerine ifa edilen servis taşımacılığı hizmet faturalarından KDV tevkifatı yaptıklarından, Temmuz ayına ilişkin servis faturalarında KDV tevkifatının eksik yapılması kendileri açısından cezalı tarhiyat riski oluşturmaktadır. Son olarak; bu tür bir cezalı tarhiyatın mükelleflerin vergiye uyumlu mükellef vergi indirimi haklarını kaybettirebileceği hususu da gözönünde bulundurulmalıdır. (Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde:121)

 

Kira Gelir Vergisi Tevkifatı Oranı Hakkında:

Bilindiği üzere;  31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 31 Temmuz tarihinden itibaren 2020 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere  gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan ödemelerdeki vergi tevkifatı (kesintisi) oranı %20 den % 10 a indirilmişti.  

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın TURMOB’a göndermiş olduğu ve sirkülerimiz ekinde yer alan 20 Ağustos 2020 tarihli yazıda konuyla ilgili olarak belirtilen görüşler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Temmuz 2020 ayına ilişkin kiranın 1 Ağustos 2020 tarihinde ödenmesi durumunda, kiracı tarafından kira ödemesinin 31 Temmuz tarihinden önceki tarihlerde ilgili kayıt ve işlemlerinin yapılmış olması halinde Temmuz ayı kiralarına %20 tevkifat oranı uygulanacaktır. (Yani; Temmuz ayı kirası Ağustos ayında ödenmiş olsa da  31 Temmuzdan önceki yasal defter kayıtlarında  işyeri sahibine borç ve kira gideri kaydı yapılmışsa  Temmuz ayı kirası üzerinden % 20 oranıyla tevkifat yapılacaktır)

Öte yandan; kiranın nakden (banka aracılığı ile) ödenmesinin 1 -30 Temmuz tarihleri arasında yapılmış olması halinde ise  hesaben kaydın tarihi önemli olmaksızın %20 tevkifat oranı uygulanacaktır. Kiralama döneminin 15 Temmuz - 14 Ağustos 2020 olması durumunda da nakden veya hesaben ödemenin 31 Temmuz tarihi öncesinde yapılmış olması halinde %20 tevkifat oranı uygulanacaktır.

 

 

Gelir İdaresi görüşü sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.