Sirküler

Teknokentlerde Yer Alan Şirketlerde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Fiilen Çalışan Personellerin Uzaktan Çalışmasına İmkan Veren Duyuru Yayımlandı.

Sirküler

04/04

03.04.2020

Konu:

* Teknokentlerde Yer Alan Şirketlerde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Fiilen Çalışan Personellerin Uzaktan Çalışmasına İmkan Veren Duyuru Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan personele yapılan ücret ödemeleri üzerinden 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar istinaden belirli oranlarda gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvikten yararlanılabilmesi bakımından söz konusu personelin faaliyetlerinin bölge ve merkezlerde yapılması (BKK, Karar No: 2016/9091 sayılı haller hariç) zorunludur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda söz konusu zorunluluğa Covid 19 salgını sebebiyle belli bir dönem ara verilmiştir.

Şöyle ki; Bakanlık tarafından Covid 19 salgını riski sebebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortak bir alındığı ve bu karar sonucunda Teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, evinde çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek, muafiyet ve teşviklerden 2020 yılı Nisan sonuna kadar faydalanmaya devam edebilecekleri açıklanmıştır.

Bu geçici uygulama ile; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve   Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin evden çalışması 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar sağlanmıştır.

 

Söz konusu duyuruya aşağıda yer alan link üzerinden erişim sağlanabilecektir.

DUYURU

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.