Sirküler

TL Cinsinden Mevduat Faizlerinden ve Katılma Bankaları Tarafından Ödenen Kar Paylarından Yapılacak Vergi Kesintisi Oranları Geçici Süre İle Düşürülmüştür.

Sirküler

09/09

                                                                                                                              30.09.2020

Konu :

* TL Cinsinden Mevduat Faizlerinden ve Katılma Bankaları Tarafından Ödenen Kar Paylarından Yapılacak Vergi Kesintisi Oranları Geçici Süre İle Düşürülmüştür.

 

30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.07.2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan vergi kesintisi oranları değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik TL cinsinden mevduat faiz gelirleri ile katılma bankaları tarafından TL cinsinden ödenen kar paylarını üzerinden yapılacak vergi kesintilerini kapsamakta olup söz konusu değişikliği içeren karşılaştırmalı tablomuza aşağıda yer verilmiştir:

 

Eski Hali

Yeni Hali (30.09.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Uygulanmak Üzere)

Madde 1-…

Madde 1-…

d) Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) ve (12) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından,

d) Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) ve (12) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından,

1)….

1)…

2) Mevduat faizlerinden;

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15,

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10.

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

 

Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Yeni tevkifat oranları;

- 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen faizler ve kâr payları ile

- 30 Eylül 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacaktır.

 

Söz konusu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.