Sirküler

Vergiden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları.

Sirküler

07/05

06.07.2020

Konu:

* Vergiden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları.

 

  1. Yurt İçi Gündelik Tutarları:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 6 Temmuz 2020 tarihli ve 368870 Sayılı Genelge ile açıklanan memur maaş katsayılarına göre uygulanması gereken Gelir Vergisi’nden istisna yurt içi gündelik tutarları ile katsayılar kullanılarak hesaplanan yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdadır:

 

01.07.2020-31.12.2020 Aylık Brüt Tutarı (TL)

Gelir Vergisinden İstisna Tutarı (TL)

 
 

3.885,08 ve fazlası

                                         66,85

 

3.857,28 - 3.885,07

                                         56,10

 

3.517,46 - 3.857,27

                                         52,35

 

3.084,97 - 3.517,45

                                         49,15

 

2.559,03 - 3.084,96

                                         43,35

 

2.559,02 ve daha aşağısı

                                         42,15

 

 

 

Harcırahın 1/3'ü yatmak 2/3'ü ise yemek giderlerine karşılık olarak verilir.

2. Yurt Dışı Ülkelere ve KKTC’ye Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelikler:

Yurt dışı gündeliklerin yabancı para cinsinden tutarı en son 2062 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmişti.

Buna göre; 01.07.2020 – 31.12.2020 döneminde uygulanacak Gelir Vergisi’nden istisna yurtdışı gündelik tutarlarını gösterir tablo aşağıdadır:

 

Yurtdışı Harcırahların Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel:

 

Ülkeler

Para Birimi

Esas Alınacak Gündelik Tutarı

A.B.D.

ABD Doları

182

Almanya

Euro

164

Avusturalya

Avust.Doları

283

Avusturya

Euro

166

Belçika

Euro

161

Danimarka

Danim.Kronu

1.238

Finlandiya

Euro

148

Fransa

Euro

160

Hollanda

Euro

156

İngiltere

Sterlin

115

İrlanda

Euro

155

İspanya

Euro

158

İsveç

İsveç Kronu

1.359

İsviçre

İsviçre Frangı

283

İtalya

Euro

152

Japonya

Japon Yeni

31.405

Kanada

Kanada Doları

244

Kuveyt

Kuveyt Dinarı

50

Lüksemburg

Euro

161

Norveç

Norveç Kronu

1.193

Portekiz

Euro

155

S.Arabistan

Suudi A.Riyali

617

Yunanistan

Euro

158

Kosova

Euro

123

Diğer AB Ülkeleri

Euro

127

Diğer Ülkeler

ABD Doları

157

 

 

  • Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutarı esas alınır.
  • Harcırahın 1/3'ü yatmak, 2/3'ü ise yemek giderlerine karşılık olarak verilir.
  • Yurtdışı seyahatlerde gündelik tutar; yolculuğun ilk 10 günü için % 50 arttırılarak ödenebilecektir.
  • Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli cetveldeki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin % 100’ünden fazla olamaz.

 

KKTC ’ye yapılacak seyahatlerde Gelir Vergisi’nden istisna olarak ödenebilecek gündelik tutarı en son 2062 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 175,20 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu tutarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

 

Saygılarımızla. 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.