Sirküler

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla 30.04.2020 Tarihine Kadar Duran Süreler 15.06.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

Sirküler

05/02

02.05.2020

Konu:

* Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla 30.04.2020 Tarihine Kadar Duran Süreler 15.06.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

 

Covid-19 salgını sebebiyle 7226 sayılı Kanunda yapılan bazı düzenlemeler ile bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin İdari Yargılama Usul Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanununda ve Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştu.

 

Aynı Kanun’da İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22.03.2020 (bu tarih dahil) tarihinden, itibaren 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulması hüküm atına alınmıştı.

 

Konuya ilişkin sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından 26.03.2020 tarih ve 03/26 sayı ile yayımlanmıştı.

 

Ayrıca bu kapsamda Gelir idaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 31.03.2020 tarih ve 41721 sayılı İç Genelge de de Vergi Usul Kanunu kapsamında cezada indirim talep etme, uzlaşma başvurusu, kanun yolundan vazgeçme süreleri, dava açma süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin sürelerinde 30.04.2020 tarihine kadar durduğu açıklanmıştı. Ayrıca Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki işlemler ve süreler de 30.04.2020 tarihine kadar durduğu anılan Genelge’ de belirtilmişti.

 

Konuya ilişkin sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından 26.03.2020 tarih ve 03/26 sayı ile yayımlanmıştı.

 

Bu defa 30.04.2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 7226 Sayılı Kanun’un Geçici 1 inci maddesinde yer alan ve yukarıda belirtilen durma süreleri, 30.04.2020 tarihinden (bu tarih dahil) 15.06.2020 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

 

4743 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süre ise uzamamış olup bu kapsamdaki süre 01.05.2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam edecektir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.