Sirküler

Yatırım Teşvik Belgelerine İlave Süre Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.

Sirküler

05/05

11.05.2020

Konu:

* Yatırım Teşvik Belgelerine İlave Süre Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.

 

09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Yayımlanan Karar ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına aşağıda yer alan Geçici Madde eklenmiştir.

GEÇİÇİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6’ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikle uygulanmaz.

2012/3305 sayılı Karara eklenen ve yukarıda yer verilen “Geçici Madde 14” e göre; bu madde kapsamında uygulanabilecek ilave süreler ile aynı Kararın “Geçici Madde 6” ya göre uygulanabilecek ilave süreler birlikte uygulanmayacaktır. İlgili Karar’da yer alan “Geçici Madde 6” nın açıklamasına aşağıda yer verilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 1/6/2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen Belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir.”  

 

Söz Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.