Sirküler

01.01.2021’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.

Sirküler

01/04

04.01.2021

 

Konu:

*01.01.2021’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.

 

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete’ de 66 Sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Değerli Kağıtlar yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile; 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edilmiş ve daha önce yayımlanan 64 Sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.