Sirküler

31.12.2021 Tarihine Kadar Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek için Muhatap Bankaya İbrazı Geçersiz Olacaktır.

SİRKÜLER

01/08

05.01.2021

KONU:

*31.12.2021 Tarihine Kadar Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek için Muhatap Bankaya İbrazı Geçersiz Olacaktır.

 

31.12.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7262 sayılı Kanun ile Çek Kanunu’nun Geçici 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve 31.12.2021 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olacağı hükme bağlanmıştır. Değişiklik öncesinde söz konusu tarih 31.12.2020 olarak belirlenmişti.

Söz konusu düzenleme 7262 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesi ile yapılmış ve uygulama 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

7262 sayılı Kanuna 04.01.2021 tarihli ve 01/05 sayılı sirkülerimiz ekinde yer verildiğinde ilgili kanun ayrıca iş bu sirkülerin eki yapılmamıştır.

 

 

Saygılarımızla,          

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.