Sirküler

Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC' lerin, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC 'ye Dönüşümünün Usul ve Esaslarını İçeren VUK Tebliği (Seri No:527) Yayımladı.

 

Sirküler

03/04

24.03.2021

Konu:

Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC' lerin, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC 'ye Dönüşümünün Usul ve Esaslarını İçeren VUK Tebliği (Seri No:527) Yayımladı.

 

24.03.2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 527 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile akaryakıt istasyonlarında hali hazırda kullanılan ancak satış verilerini elektronik ortamda iletme özelliği olmayan eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların, “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

Ayrıca Tebliğ ile akaryakıt istasyonu işletmecilerinin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri elektronik ortamda anlık veya periyodik zaman aralıklarında Gelir İdaresi Başkanlığı veya Bakanlık Bilgi işlem sistemlerine bildirim zorunluluğu getirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.