Sirküler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Tbmm'ye Sunuldu.

SİRKÜLER

05/06

22.05.2021

Konu:

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Tbmm'ye Sunuldu.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, 21.05.2021 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuştur.

Teklifte Yer Alan Yapılandırmaya Konu Alacakların Ait Olduğu İdareler:

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı,
 • Ticaret Bakanlığı,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı şeklinde düzenlenmiştir.

Yapılandırmaya Konu Alacaklar:

Esas itibariyle 30.04.2021 tarihi dikkate alınarak;

 • Vergi ve Vergi Cezaları,
 • İdari Para Cezaları (Bazı idari para cezaları hariç tutulmuştur.),
 • Gümrük Vergileri ve İdari Para Cezaları,
 • Sigorta Primleri ile bunlara bağlı fer’i Alacaklar,
 • 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip ve Tahsil Edilen Diğer Alacaklar,
 • Belediyelerin, Su, Atık Su ve Katık Atık Gibi Alacaklar,
 • Oda ve Borsalara Ait Aidat Alacakları şeklindedir.

Kanun Teklifinde;

 • Kesinleşmiş Alacaklara,
 • Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara,
 • İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan İşlemlere,
 • Matrah ve Vergi Artırımına,
 • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine,
 • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarına,

 

 • Taşınmazların ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Değerlerinin Arttırılmasına

 

İlişkin düzenlemeler yer almaktadır.

 

Kanun Teklifi Sirkülerimiz Ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.