Sirküler

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8 e İndirildi.

SİRKÜLER

11/06

29.11.2021

KONU:

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8 e İndirildi.

 

26.11.2021 tarihli ve 31671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık  Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı % 8 e indirilmiştir.

 

KDV oranları indirilen avukatlık hizmetlerinin karşılaştırmalı tablo halindeki özeti aşağıda yer almaktadır.

 

Yeni Hali

Eski Hali

(II) Sayılı Liste -(KDV Oranı % 8)

(II) Sayılı Liste -(KDV Oranı % 8)

 

B) Diğer Mal Ve Hizmetler

B) Diğer Mal Ve Hizmetler

32) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile  aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,

32) Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,

 

 

Söz konusu Karar, Aralık /2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.