Sirküler

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2021-31.12.2021 Dönemi İçin Belirlendi.

 

SİRKÜLER

07/01

            07.07.2021

KONU:

 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2021-31.12.2021 Dönemi İçin Belirlendi.

 

1. GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULAN KIDEM TAZMİNATI TAVANI:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 07 Temmuz 2021 tarihli ve 421208 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelge ile 01 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısının aşağıdaki gibi uygulanacağı açıklanmıştır.

 

Maaş Katsayısı

Taban Aylığı Katsayısı

0,179797

2,814188

 

 

 

Buna göre, 01 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 8.284,51 TL olarak uygulanacaktır.

2. ÇALIŞANLARA YAPILAN ÇOCUK YARDIMLARI İSTİSNA TUTARI:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 07 Temmuz 2021 tarihli ve 421208 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelge ile 01 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısı 0,179797 olarak belirlenmiştir. Buna göre 01 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna edilen çocuk yardımı tutarları da değişmiştir. Yeni tutarlar aşağıdaki gibidir.

 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında Vergiden İstisnaÇocukYardımı

 

 

Hesaplama Şekli

Tutar

 

0-6 Yaş Arası Çocuklar için

250 x 2 x 0,179797

 89,90 TL

Bu sınırları aşan ödemeler ücret olarak vergilendirilir.

Daha Büyük Çocuklar İçin

250 x 0,179797

44,95 TL

 

NOTLAR: (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202,203,204 ve 205. Maddeleri)

  • 0-6 Yaş hesabında 72. ay dahildir.
  • Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.
  • Çocuk yardımına, çocuğun doğduğu ayı takip eden ay başından itibaren hak kazanılır.
  • Çocuk yardımı çocuğun ölümü yada aşağıdaki hallerin oluşması halinde takip eden ay başından itibaren kesilir:

1. Evlenen Çocuklar

2. 25 Yaşını dolduran Çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresi ödeme yapılmasına devam olunur)

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek ve tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenimi sürerken, tatil devresinden çalışanlar hariç)

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.  

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.