Sirküler

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

08/03

23.08.2021

KONU:

* KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

 

20.08.2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 37 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler özet olarak şu şekildedir:

  • Yolcu beraberi eşya ihracatı istisnası (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen ve belli şartlara sahip aracı firmaların yetki belgesi alabilmeleri için GİB’ e yapacakları başvuru dilekçesine “İmza sirkülerinin onaylı bir örneği” nin eklenmesi şartı kaldırılmıştır.
  • Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,

- Beyanname vermeme,

- Adresinde bulunamama,

- Defter ve belge ibraz etmeme,  

 

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerin 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanların artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılmasına ilişkin idari düzenleme KDV Genel Uygulama Tebliği’ne işlenmiştir.

Ayrıca değişiklik tebliğinde; özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmayacağı; ancak bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, işlemin gerçekliğini ispat etmeleri hali hariç, sonraki döneme devreden KDV’ye ilişkin düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa, mükellef özel esaslara alınmasa dahi KDV bakımından düzeltme işlemi yapılacağı belirtilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.