Sirküler

Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20' den,%10' a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararının Süresi 31.05.2021 Tarihinde Sona Eriyor.

SİRKÜLER

05/10

31.05.2021

KONU:

 Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20' den,%10' a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararının Süresi 31.05.2021 Tarihinde Sona Eriyor.

 

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerindeki Gelir veya Kurumlar Vergisi tevkifat oranı indirimin süresi 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih) dahil uzatılmıştı.

Söz konusu indirimli tevkifat oranları; 01.01.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu döneme ilişkin yapılan ödemelere uygulanmak üzere aşağıdaki gibi uygulanacaktı:

 

İlgili Kanun Maddesi

Konu

Eski Tevkifat Oranı

31.05.2021 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Yeni Tevkifat Oranı

GVK 94 md./ 5-a

GVK' nın 70 inci Maddesinde Yazılı Mal Ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemelerden

20%

10%

GVK 94 md./ 5-b

Vakıflar (Mazbut Vakıflar Hariç) ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması Karşılığında Bunlara Yapılan Kira Ödemelerinden

20%

10%

GVK 94 md./ 5-c

Yabancı Devletlere, Yabancı Kamu İdare Ve Kuruluşları İle Uluslararası Kuruluşlara Ait Diplomatik Statüsü Bulunmayan Gayrimenkullerin Kiralanması Karşılığında Bunlara Yapılan Kira Ödemelerinden

20%

10%

KVK 15 md./1-b

Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığında Bunlara Yapılan Kira Ödemelerinden 

20%

10%

 

Söz konusu oranların indirim süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanınca yeni bir karar yayımlanmaması durumunda, 01.06.2021 tarihinden itibaren yukarıda yer alan nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden eski tevkifat oranları geçerli olacaktır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.